300 PCS 2cm Disposable Eyelash Glue Stickers
300 PCS 2cm Disposable Eyelash Glue Stickers

300 PCS 2cm Disposable Eyelash Glue Stickers

Regular price $6.99

False Eyelashes Sort: Eyelashes Extension
False Eyelash Length: above 1.5cm
False Eyelash Material: Human Hair
False Eyelash Type: Full Strip Lashes
False Eyelash Style: Thick
Size: Eyelash Glue Stickers
Item Type: False Eyelash
False Eyelashes Band: Black Cotton Band